Инженерийн хэрэг

1

Теле холбооны цамхаг

2

Heilongjiang 80м радио, телевизийн цамхаг

3

Шандун Заожуань ~ Yicheng 220кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам

4

Фужиан Мэйжоу булан 500кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам

5

Ximeng ~ Шандун 1000кВ өндөр вольтын цахилгаан дамжуулах шугам