Компанийн соёл

Аж ахуйн нэгжийн үндсэн үнэ цэнэ: харилцагч төвтэй, эв нэгдэл, хамтын ажиллагаа, шударга, найдвартай, анхдагч, шинэлэг, тууштай байдал.

Байгууллагын эрхэм зорилго: нэгдүгээр зэрэглэлийн тоглолт, P Plus найзууддаа мөнгө төлөөрэй

Корпорацийн философи: оршин тогтнох чанар, зах зээл, шинжлэх ухаан, хөгжлийн найдвартай байдал, үр ашгийг удирдах

Аж ахуйн нэгжийн алсын хараа: хамгийн найдвартай бизнесийн үйлчлүүлэгчид, хамгийн нэр хүндтэй аж ахуйн нэгж, хамгийн уялдаатай аж ахуйн нэгж болох